วิทยากรที่ DevFests ก็มีตั้งแต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้มากประสบการณ์ไปจนถึงผู้นําชุมชนเทคโนโลยีในพื้นที่ทั่วโลก บุคคลที่พูดที่ DevFest มักทําให้เกิดการสนทนาทางเทคนิคภายในบริษัท เมือง ประเทศ และทั่วโลก ที่งาน DevFest ใกล้ๆ คุณ โปรดพูดคุยกับ Googler, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Developers, วิศวกร นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักแก้ปัญหาชั้นนําในชุมชนด้านเทคนิคของคุณเอง