Trình tạo thẻ quà tặng

Sử dụng công cụ sau đây để tuỳ chỉnh thẻ quà tặng của bạn và tạo đoạn mã để sử dụng với API Wallet.

Hàng tiêu đề

Hàng trên cùng

Mã vạch

Giao diện của thẻ và vé

Định nghĩa đối tượng

Định nghĩa về lớp