Mã nhúng iFrame

Nội dung Bạn có thể chọn tải hoặc thông báo nội dung trong trình phát. Nếu bạn chọn tuỳ chọn tải nội dung và sau đó cập nhật trình phát, thì trình phát sẽ phát nội dung được chỉ định thay vì bất kỳ video nào, nếu có, đã phát.

Nếu bạn chọn chọn nội dung và cập nhật trình phát, thì trình phát sẽ tải video nhưng không phát video đó. Để phát video, bạn cần nhấp vào đường liên kết Phát trong phần điều khiển trình phát hoặc trên chính trình phát video.

Tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn, trang này sẽ gọi một trong các hàm API sau:
 • loadVideoById
 • tảiVideoByUrl
 • tải danh sách phát
 • Đoạn videoById
 • UrlByVideoByUrl
 • danh sách phát dừng
 
Các nút điều khiển Các nút điều khiển trong phần này cho phép bạn phát, tạm dừng hoặc dừng video.

Để tìm kiếm một thời điểm cụ thể trong video, hãy nhập một số vào trường Tìm kiếm để chỉ định giới hạn thời gian tính bằng giây kể từ đầu video khi bắt đầu phát video.
Âm lượng Các nút điều khiển tắt tiếng và bật tiếng sẽ tắt hoặc bật âm lượng. Trường Bật/tắt âm lượng trong phần Thống kê cho biết liệu trình phát có bị tắt tiếng hay không.

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của trình phát bằng cách nhập một số từ 0 đến 100 trong trường Đặt âm lượng. Hãy nhấn phím Tab hoặc nhấp vào hộp nhập để cập nhật âm lượng.
Tắt tiếng|Bật tiếng|Đặt: (0-100) [cấp hiện tại: --]
Tốc độ Tốc độ phát xác định tốc độ phát video. Hàm getAvailablePlaybackRates() trả về tập hợp tốc độ phát mà video hiện có sẵn có. Trong bản minh họa này, tốc độ phát có sẵn được hiển thị trong phần Thống kê.

Giá trị 1 cho biết video đang phát ở tốc độ bình thường.
Kích thước Phần này cho phép bạn sửa đổi kích thước của trình phát bằng cách sử dụng hàm setSize(width, height). Thông thường, hàm này chỉ hữu ích trong ứng dụng MRSS. Trong ứng dụng JavaScript, trình phát đã đổi kích thước vẫn được chèn vào đối tượng chứa trình phát video, ngay cả khi đối tượng đó nhỏ hơn hoặc lớn hơn trình phát đã đổi kích thước.
x 405
Nhật ký Trang này gọi các hàm getVideoUrl()getNhúngCode() khi trình phát sẵn sàng phát video. Các hàm này được gọi lại nếu bạn tải hoặc ra tín hiệu video.

Nếu bạn gọi getVideoUrl() sau khi video đã phát ít nhất 10 giây, thì URL đó sẽ bao gồm một tham số xác định độ trễ thời gian mà trình phát sẽ bắt đầu phát video.
(xóa)
Lỗi
Chưa.

Sự kiện và lệnh gọi hàm
Chưa.

Tham số của trình phát
• hộp kiểm = giá trị thông số 1
• hộp chưa đánh dấu = giá trị thông số 0
• Sử dụng Mã nhúng iframe để nhúng một trình phát có các tùy chọn đã chọn.

Thông số Giá trị
tự động phát 1 – Tự động bắt đầu phát video khi trình phát tải.

0 (mặc định) – Không tự động phát video khi trình phát tải.
cc_load_policy 1 – Do phụ đề chi tiết được hiển thị theo mặc định ngay cả khi người dùng đã tắt phụ đề. Hành vi mặc định là dựa trên lựa chọn ưu tiên của người dùng.
màu sắc Thông số này chỉ định màu được sử dụng trong thanh tiến trình video của trình phát để hiển thị thời lượng video mà người xem đã nhìn thấy. Giá trị mặc định là màu đỏ.
các nút điều khiển 1 – (mặc định) Hiển thị các nút điều khiển trình phát trong trình phát video.

0 – Không hiển thị các nút điều khiển trình phát trong trình phát video.
tắtkb 1 – Tắt các nút điều khiển bàn phím của người chơi.

0 (mặc định) – Bật các nút điều khiển bàn phím của người chơi. Các chức năng điều khiển bằng bàn phím bao gồm:
 • Phím cách: Phát/Tạm dừng
 • Mũi tên trái: Quay lại vài giây trong video hiện tại.
 • Mũi tên phải: Tua đi vài giây trong video hiện tại.
 • Mũi tên lên: Tăng âm lượng
 • Mũi tên xuống: Giảm âm lượng
enablejsapi 1 – Cho phép kiểm soát trình phát bằng API IFrame Player.

0 (mặc định) – Không bật API.
kết thúc Độ lệch thời gian mà tại đó video sẽ ngừng phát. Giá trị là một số nguyên dương chỉ định số giây trong video mà trình phát dừng phát.
fs 1 (mặc định) – Trình phát hiển thị một nút để xem trình phát toàn màn hình.

0 – Trình phát không hiển thị nút này.
hl Đặt ngôn ngữ giao diện của người chơi. Giá trị tham số là mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái theo ISO 639-1 hoặc một ngôn ngữ được chỉ định đầy đủ, chẳng hạn như fr hoặc fr-ca. Các mã nhập bằng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như thẻ ngôn ngữ của IETF (BCP 47), cũng có thể được xử lý đúng cách.

Ngôn ngữ giao diện được dùng cho chú giải công cụ trong trình phát và cũng ảnh hưởng đến phụ đề mặc định.
iv_load_policy 1 (mặc định) – Hiển thị chú thích video. 3 – Không hiển thị chú thích video.
danh sách Cùng với thông số list, thông số này xác định nội dung tải trong trình phát.
 • danh sách phát – Tham số list chỉ định một danh sách phát trên YouTube. Đảm bảo giá trị thông số bắt đầu bằng các chữ cái PL.
 • user_uploads – Thông số list chỉ định kênh YouTube có video đã tải lên.
listType Cùng với thông số list, thông số này xác định nội dung tải trong trình phát.
 • user_uploads – Thông số list chỉ định kênh YouTube có video đã tải lên.
 • danh sách phát – Tham số list chỉ định một danh sách phát trên YouTube. Đảm bảo giá trị thông số bắt đầu bằng các chữ cái PL.
vòng lặp 1 – Nếu trình phát đang tải một video, hãy phát video đó nhiều lần. Nếu trình phát đang tải một danh sách phát, hãy phát toàn bộ danh sách phát rồi bắt đầu lại từ video đầu tiên.

0 (mặc định) – Không liên tục phát video hoặc toàn bộ danh sách phát.
khi xây dựng thương hiệu khiêm tốn 1 – Ngăn biểu trưng YouTube hiển thị trong thanh điều khiển. Nhãn văn bản hoặc hình mờ YouTube vẫn hiển thị khi con trỏ chuột của người dùng di chuột lên trình phát.

0 – Biểu trưng YouTube xuất hiện trên thanh điều khiển trình phát.
danh sách phát Danh sách các mã video được phân tách bằng dấu phẩy phát liên tiếp.
playinline 1 – Do tính năng phát tại chỗ cho UIWebViews được tạo bằng thuộc tính allowsInlineMediaPlayback được đặt thành TRUE.

0 (mặc định) – Do toàn màn hình phát. Lưu ý rằng giá trị mặc định có thể thay đổi.
bắt đầu Độ lệch thời gian mà video sẽ bắt đầu phát. Giá trị là một số nguyên dương chỉ định số giây trong video mà trình phát sẽ bắt đầu. Người chơi tìm khung hình chính gần nhất vào hoặc trước thời gian bạn chỉ định.
Số liệu thống kê Thông tin trong phần này mô tả trạng thái của trình phát video và video đang phát (hoặc video phát gần đây nhất). Danh sách sau đây cho thấy hàm API được liên kết với từng trường trong phần này:
 • Thời lượng: getDuration()
 • Thời gian hiện tại: getCurrentTime()
 • Trạng thái của người chơi: getPlayerState()
 • Tỷ lệ phần trăm video được tải: getVideoLoadedFraction()
 • Số byte bắt đầu: getVideoStartBytes()
 • Âm lượng (bật/tắt): isDisabled()
 • Số video trong danh sách phát: count(getplaylist())
 • Vị trí của video hiện tại: getplaylistIndex()
 • Video trong danh sách phát: getDanh sách()
 • Byte đã tải: getVideoBytesLoaded() (không được dùng nữa)
 • Tổng số byte: getVideoBytesTotal() (không dùng nữa)

Hội